Vertaalwerk

In 1996 werd mij gevraagd of ik een wiskundeboek (in wording) wilde vertalen van het Frans naar het Engels. Het resultaat is Algebraic Geometry and Arithmetic Curves van Qing Liu, waarvan inmiddels een tweede druk uitgekomen is. Sindsdien heb ik ook bij anderen vertaalprojecten mijn kennis van wiskunde en taal weten te combineren.

Taal

Ik vertaal wiskunde bij voorkeur vanuit het Frans of Nederlands naar het Engels (Amerikaans); kortere projecten (geen boeken) kan ik ook vanuit het Frans of Engels naar het Nederlands vertalen.

Specialisatie

Een wiskundetekst moet vertaald worden door iemand die de inhoud begrijpt. Voor gespecialiseerde teksten beperkt ik mij daarom bij voorkeur tot de meetkunde. Mijn promotieonderzoek was op het gebied van de arithmetische algebraïsche meetkunde.

Projecten

Hiernaast staan links naar projecten waaraan ik de afgelopen jaren gewerkt heb. Heeft u behoefte aan een vertaler met een stevige wiskundige achtergrond, neem dan vooral contact op.