Vertaalwerk - boeken

Voor het vertalen van een wiskundeboek is iemand nodig die de inhoud begrijpt. De taal van de wiskunde verschilt soms van het dagelijks gebruik, waardoor een niet-wiskundige vertaler onopgemerkt de betekenis van hele stukken tekst kan veranderen.

Het eerste boek dat ik vertaald heb werd tijdens de vertaling geschreven. Ik heb nauw contact onderhouden met de auteur en waar nodig met hem kunnen overleggen. Dat is voor mij een ideale werkwijze, omdat ook binnen de wiskunde zinnen soms voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Hieronder staan de boeken die ik heb vertaald.Terug naar vertaalwerk