Onderwijs

Mijn eerste ervaring met onderwijs was volwassenonderwijs: als middelbare scholiere hielp ik mee aan een zomercursus Basic en Multiplan voor volwassenen. Als student, promovendus, en later universitair docent, heb ik regelmatig (werk)colleges gegeven, eerst aan de Universiteit Utrecht en later aan de Université de Rennes I.

Sinds januari 2004 ben ik docent wiskunde aan de Wereldschool. Deze biedt afstandsonderwijs aan Nederlandstalige leerlingen die in het buitenland, en soms ook in Nederland, verblijven. Het contact met de leerlingen verloopt via internet, e-mail en brieven. Sinds de afsplitsing van IVIO@School, die de leerlingen in Nederland voor zijn rekening neemt, werk ik voor beide bedrijven.

Afstandsonderwijs bevalt mij goed, maar ook rechtstreeks onderwijs geven spreekt mij aan. Het liefst één op één of in een kleine groep, van basisschool tot en met universitair niveau. Zoekt u iemand met een gedegen wiskundige achtergrond voor extra ondersteuning, neem dan vooral contact op.