Redigeren - Vertaalde teksten

Wanneer een boek met beperkte wiskundige inhoud vertaald wordt, hoeft dat niet door een wiskundige gedaan te worden. In zo'n geval bied ik aan om de wiskundige inhoud te redigeren, waarbij ik controleer of deze in betekenis overeenkomt met het origineel. Ik heb van de tekst van een cd-rom en van twee boeken de wiskundige inhoud geredigeerd. De boeken maken allebei deel uit van de Wetenschappelijke Bibliotheek van Veen Magazines.


Redigeren - Originele teksten

Niet alle wiskundigen zijn even vloeiend in de Engelse taal. Een tekst laten redigeren kan de leesbaarheid sterk verbeteren. Ik voer lichte redactie uit op Engelstalige teksten voor het online wiskundeblad Algebraic Geometry.